Raseinių rajonas gali likti be policijos komisariato

Per 30 tūkstančių gyventojų turintis Raseinių rajonas kitų metų rudenį gali likti be policijos komisariato. Tokia sunkiai įsivaizduojama situacija yra visai reali. Mat, pastato, kuriame įsikūręs Raseinių rajono policijos komisariatas, nuomos sutartis baigiasi 2021 metų spalio mėnesį.

Iš miesto centre esančio pastato Raseinių rajono policijos komisariato darbuotojams siūloma kraustytis į kitas tam nepritaikytas patalpas.

„Nors derybos dėl patalpų policijos komisariatui su Raseinių rajono valdžia vyksta jau beveik metai, jos nieko nedavė. Mes esame varomi lauk iš pastato, nepasiūlant lygiaverčių alternatyvų, o verslo pasiūlyti variantai mums yra per brangūs“, – sakė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kurio sudėtine dalimi yra Raseinių rajono policijos komisariatas, viršininkas Ramūnas Sarapas.

Valstybinio požiūrio sprendžiant šią problemą iš Raseinių rajono valdžios pasigendantis Šiaulių AVPK vadovas stebėjosi ir šios situacijos unikalumu.

Raseinių rajono policijos komisariatas yra vienintelis komisariatas Lietuvoje, kuris už patalpų nuomą turi mokėti pinigus. Tokia situacija būtų normali, jei policija šiame rajone teiktų paslaugas, iš kurių gautų pelno. Tačiau viešąją tvarką saugo, žmones gina ir nusikaltimus Raseinių rajone, kaip ir visoje šalyje, policijos pareigūnai tiria negaudami papildomo atlygio, o už patalpų, kuriose įsikūręs Raseinių rajono PK, nuomą kasmet iš policijos į Raseinių rajono savivaldybės biudžetą patenka 74 tūkstančiai eurų.

Keista patalpų nuomos policijos komisariatui sutartis Raseiniuose buvo sudaryta 2011 metais, kai Raseinių rajono policijos komisariatas dar buvo savarankiškas policijos padalinys. Šiaulių AVPK dalimi Raseinių rajono PK tapo 2012 metais.

„Neaišku, kodėl prieš devynerius metus buvo priimti tokie sprendimai. Patalpų nuomos sutarties terminas jau baigiasi, todėl norėdami užtikrinti sklandų Raseinių rajono PK darbą, mes iš anksto pradėjome tartis su Raseinių valdžia, kaip teks dirbti šiai sutarčiai pasibaigus. Pastatas, kuriame šiuo metu įsikūręs policijos komisariatas, yra Raseinių centre. Tai patogu ne tik net dirbantiems pareigūnams, kurių dauguma yra raseiniškiai, bet ir paprastiems piliečiams. Tačiau pradėję tartis su Raseinių valdžia sulaukėme siūlymų pasibaigus nuomos sutarčiai kraustytis lauk“, – informavo R.Sarapas.

Vietoj dabartinio pastato policijos komisariatui Raseinių valdžia pasiūlė rinktis vieną iš keturių atokiau nuo miesto centro esančių pastatų.

„Tačiau nė vieno pasiūlyto pastato būklė mūsų netenkino. Visiems jiems reikia kapitalinio remonto, o mes neturime tokių finansinių išteklių, kuriuos galėtume panaudoti tokios apverktinos būklės pastatų remontui. Mums buvo siūloma keltis į netoli Raseinių bažnyčios esančio vienuolyno patalpas, kurias netgi suremontavus pritaikyti policijos įstaigos darbui būtų problematiška, nes šis objektas yra įtrauktas į kultūros vertybių sąrašą. Dar absurdiškesniu mums pasirodė siūlymas kurtis avarinės būklės specialiosios mokyklos pastato trečiajame ir ketvirtajame aukštuose. Kaip ten įsikūrusį policijos komisariatą galėtų pasiekti garbaus amžiaus, silpnos sveikatos ar neįgalus interesantas?“, – samprotavo R.Sarapas.

Neradusi sutarimo su Raseinių valdžia Šiaulių AVPK vadovybė patalpų komisariatui bandė ieškoti kreipdamasi į verslą. Buvo paskelbtas patalpų nuomos konkursas. Jį laimėjęs verslininkas pasiūlė policijos komisariatui nuomotis vienos renovuojamos įmonės patalpas.

„Šis objektas iš esmės mums tiko, tačiau netenkino pasiūlyta nuomos kaina. Jei dabar mes už vieno kvadratinio metro nuomą mokame 6,6 eurų, tai konkurso laimėtojas netgi po derybų nesutiko nuleisti kainos žemiau 9 eurų už kvadratinį metrą. Per metus vien už nuomą mums tektų pakloti daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Nemanau, kad toks iš biudžeto gaunamų pinigų panaudojimas būtų efektyvus. Juolab, kad policijos biudžetas tikrai nėra perteklinis ir pinigus turime leisti atsakingai“, – pranešė R.Sarapas.

Šiaulių AVPK vadovai Raseinių valdžiai pasiūlė spręsti šį klausimą kitaip – leisti naudotis dabartiniu Raseinių PK pastatu patikėjimo teise arba sudaryti panaudos sutartį. Pastatui tokiu būdu perėjus policijos žinion, jį būtų galima renovuoti.

„Pastato, kuriame šiuo metu įsikūręs Raseinių PK , būklė švelniai tariant yra nekokia. Jis tikrai nepuošia Raseinių miesto centro. Be to, šio pastato šildymo sistema yra neefektyvi. Tačiau būdami tik nuomininkais mes negalime imtis pastato renovacijos, o pastato savininkės Raseinių miesto savivaldybės investicijos į jį per visą nuomos laikotarpį buvo minimalios“, – sakė R.Sarapas.

Pasak Šiaulių AVPK viršininko, šiuo metu jau yra renovuoti visi likę Šiaulių apskrities policijos komisariatai.

„Pasinaudoję europiniais projektais mes sėkmingai renovavome Radviliškio, Pakruojo, Joniškio, Šiaulių miesto ir rajono komisariatus. Pastatai buvo apšiltinti, pakelta jų energetinė klasė, sutvarkyta pastatų išorė ir jų vidus. Šiaulių miesto ir rajono PK mes įrengėme ir saulės elektrinę, kuri mums per metus leidžia sutaupyti apie 20 tūkstančių eurų“. – kalbėjo policijos pareigūnas.

Į tokį policijos pareigūnų siūlymą Raseinių rajono valdžia numojo ranka. Per Raseinių rajono tarybos posėdį dauguma balsavusių tarybos narių nesutiko, kad pastatas, kuriame šiuo metu įsikūręs Raseinių rajono PK, pasibaigus nuomos sutarčiai pereitų policijos žinion. Šį posėdį stebėjęs R.Sarapas sakė, kad klausimas tarybos nariams buvo pristatytas taip, kad kitokių balsavimo rezultatų ir negalima buvo tikėtis.

„Derybos su Raseinių rajono valdžia vyksta jau metus laiko, tačiau jos yra bevaisės, o nuomos sutarties termino pabaiga nenumaldomai artėja. Aišku, pastato savininkas yra savivaldybė ir jie diktuoja sąlygas. Bet Raseinių valdžios sprendimai galėtų būti konstruktyvesni. Juolab, kad niekur kitur šalyje tokių pavyzdžių daugiau nėra. Lietuvoje ir policija, ir savivaldybės yra finansuojamos per Vidaus reikalų ministeriją. Ar yra logiška, kai viena iš biudžeto finansuojama įstaiga kitai iš biudžeto finansuojamai įtaigai turi mokėti nuomą?! Ar yra normalu, kad mokėdami tokius pinigus už nuomą mes turime naudotis patalpomis, kurių būklė vis prastėja, sutvarkyti jų būdami tik nuomininkais negalime, o pastato savininkas pinigų remontui neskiria?! Pagaliau policijos įstaiga reprezentuoja ir Valstybę, todėl dabartinis policijos komisariatas negali atrodyti taip, kaip atrodė sovietinės milicijos skyrius“, – skundėsi R.Sarapas.

Paklaustas, kas nutiks, jei per iki nuomos sutarties pabaigos likusius vienuolika mėnesių taip ir nepavyks rasti bendros kalbos, R.Sarapas sakė, kad tuomet visą atsakomybė turėtų prisiimti Raseinių rajono valdžia.

„Jei pasibaigus nuomos sutarčiai, mes būtume išvaryti į gatvę, tai taptų išskirtiniu įvykiu. Tačiau žvelgiant iš šiandieninės perspektyvos į tai ir einama. Raseinių rajono PK dirba 78 darbuotojai. Policijos svarba šiame rajone yra labai didelė. Raseinių rajono PK Šiaulių AVPK dalimi tapo 2012 metais. Per tuos metus aktyviai dirbome – buvo neutralizuotos čia veikusios organizuotos nusikaltėlių grupuotės, išaugo žmonių pasitikėjimas pareigūnais, pasikeitė ir čia dirbančių policijos pareigūnų požiūris į tarnybą. Jei anksčiau tiriant kai kuriuos nusikaltimus į Raseinius tekdavo vyktu kitų mūsų tarnybų pareigūnams, tai dabar Raseinių rajono PK pats geba ištirti nusikaltimus bei palaikyti viešąją tvarką“, – sakė R.Sarapas.

Pasak Šiaulių AVPK viršininko, dar prieš derantis reikia įsisąmoninti, kad policijos komisariatas negali funkcionuoti neturėdamas patalpų ir policijos pareigūnai negali būti išmesti į gatvę. Valstybės požiūriu yra nelogiška ir tai, kad dvi iš biudžeto finansuojamos įstaigos viena kitai turi mokėti nuomą.

Raseinių rajono meras Andrius Bautronis teigė, kad problema dėl policijos komisariato yra sprendžiama, dėl to tariamasi su Policijos departamentu.

„Pagrindinis klausimas – ką mes darome su išorės remontu. Planavome kreiptis į Vyriausybę, kad ji skirtų lėšų pastato remontui, o tada spręstume dėl jo priklausomybės“. – pranešė A. Bautronis.

Raseinių rajono meras teigė ieškosiąs galimybių išlaikyti policijos komisariatą dabartinėse patalpose. Paklaustas, kodėl tuomet policijai buvo pasiūlyta kraustytis iš šio pastato į tam nepritaikytas patalpas, o neradus tinkamos alternatyvos pareigūnams netgi teko skelbti konkursą dėl patalpų nuomos, A.Bautronis atsakė, policijai buvo pasiūlytos galimos alternatyvos, o kadangi jos netenkino, niekam neužkirstas kelias jų ieškotis patiems.

Į klausimą, kodėl imdami pinigus už policijos komisariato nuomą į policiją Raseinių valdžia žvelgia ne kaip į valstybinę instituciją, o kaip į komercinės paslaugos tiekėją, Raseinių rajono meras atsakė, kad ne jis tą nuomos sutartį pasirašė.

„Mes tuos įsipareigojimus paveldėjome. Jie baigiasi kitų metų spalio mėnesį. Jei mes būtume norėję ir toliau likti tokioje unikalioje situacijoje, tai nebūtume ieškoję kitų galimybių, kaip policijai nemokėti mums už nuomą, kaip jiems likti centre, kaip jiems teikti savo paslaugas, kurios užtikrina mūsų gyventojų saugumą“. – kalbėjo A. Bautronis.

Paklaustas, kokių galimybių yra ieškoma, A.Bautronis atsakė, kad tuo klausimu jau tartasi ir su Generaliniu policijos komisaru Renatu Požėla, o šią problemą bus galima išspręsti tik kalbantis jau su naujai paskirtu Vidaus reikalų ministru.

Pasak Raseinių rajono mero, Šiaulių AVPK vadovybės pasiūlytas variantas leisti naudotis dabartiniu Raseinių PK pastatu patikėjimo teise arba sudaryti panaudos sutartį, Raseinių rajono tarybos narių netenkino, nes norima šį pastatą išlaikyti savo rankose.

„Tame pastate yra ne vien tik policijos komisariatas, yra iš švietimo pagalbos tarnyba, yra ir policijai nereikalingų patalpų. Jie siūlė persiimti tik jiems priklausančias patalpas. Tokiu būdu mes būtume perskėlę pusiau pastatą, būtų renovuota tik pusė pastato, o ne visas pastatas. Kaip atrodytų miesto centre pusė renuovuoto, pusė nerenovuoto pastato?“ – klausė A.Bautronis.

Šiaulių AVPK viršininkas R.Sarapas sakė, kad didžioji pastato, kuriame šiuo metu įsikūręs Raseinių rajono PK, dalis yra naudojama policijos reikmėms.

„Jei mums būtų leista šiuo pastatu naudotis patikėjimo teise arba sudaryti panaudos sutartį, mes galėtume jį renovuoti pasinaudoję europiniais fondais, kaip tai buvo padaryta su kitais Šiaulių AVPK komisariatais, o mums nereikalingas patalpas perleisti kitoms įstaigoms. Pavyzdžiui, renovuotame Joniškio rajono PK yra įsikūrusi ir šio rajono prokuratūra“, – sakė R.Sarapas.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s